ENGLISH

Công đoàn

 

Ảnh

TS Nguyễn Thị Ngọc ThùyChủ tịch

Năm sinh: 1980

Email: nguyenthingocthuy@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

ThS Nguyễn Trung KiênPhó Chủ tịch

Năm sinh: 1979

Email: nguyentrungkien@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

CN Tạ Thị YếnỦy viên

Năm sinh: 1981

Email: tathiyen@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật