ENGLISH

Lãnh đạo khoa

 

Ảnh

TS Hồ Xuân Quang - Trưởng khoa

Năm sinh: 1972

Email: hoxuanquang@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0905110372

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

PGS.TS. Đoàn Thế HùngPhó Trưởng khoa

Năm sinh: 1973

Email: doanthehung@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0911290246

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

TS. Tăng Văn ThạnhPhó Trưởng khoa

Năm sinh: 1972

Email: tangvanthanh@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0972097150

Xem CV   Cập nhật