ENGLISH

Quản lý nhà nước

1. 

 

Ảnh

Nguyễn Thị ngân Loan (cập nhật)  TS. Trưởng bộ môn

Năm sinh:1974

Email: nguyenthinganloan@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

2. 

 

Ảnh

Đào Bích Hạnh (cập nhật)

Năm sinh

Email: daobichhanh@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

3. 

Ảnh

Cao Kỳ Nam (cập nhật

Năm sinh:

Email: caokynam@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

4.

Ảnh

Hoàng Quỳnh Hoa (cập nhật

Năm sinh:

Email: hoangvuquynhhoa@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

5.

Ảnh

Nguyễn Thị Thanh Thảo (cập nhật)

Năm sinh:

Email: mssthanhthao@gmail.com

Điện thoại:

 

 

6.

Ảnh

Nguyễn Khánh Bình (cập nhật

Năm sinh:

Email: nguyenkhanhbinh@qnu.edu.vn

Điện thoại: