ENGLISH

ttyen gửi vào T5, 12/22/2016 - 08:55
*KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐĂNG KÝ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN*   *T.Gian*
ntnb gửi vào T3, 05/24/2016 - 15:13
Đội bóng đá nam liên quân Công đoàn GDTC & QP, GDCT & QLNN và TCCB đã giành chức vô địch 
ntnb gửi vào T7, 05/14/2016 - 16:21
Thầy/Cô hoàn thành Lý lịch khoa học cá nhân trên Websile trước ngày 20/5/2016 để kịp thời gian nhà trường
ntnb gửi vào T5, 03/03/2016 - 15:09
Các Thầy/Cô nộp gấp tên đề tài và minh chứng về bài báo, tạp chí năm 2015 cho Khoa.
ntnb gửi vào T7, 05/14/2016 - 05:51
*HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM*
ntnb gửi vào T3, 05/10/2016 - 03:03
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                           *CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM*
ntnb gửi vào T3, 05/10/2016 - 02:52
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO *TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN*